Zwiększenie sprawności psychofizycznej

Problem naukowy

W mądrości ludowej W zdrowym ciele zdrowy duch zawiera się istotne połączenie. Z wiekiem sprawność umysłowa, jak i fizyczna maleje. Dochodzą jeszcze choroby wieku Alzheimer, demencja starsza, Parkinson. Utrzymywanie aktywności służy wydłużeniu okresu życia w jak najwyższym standardzie życia. Mamy tu na myśli sprawność intelektualną oraz fizyczną. Jednym z istotnych problemów jest motywacja osób starszych do wykonywania ćwiczeń i działania.

Celem badań jest opracowanie dobrych praktyk w aktywizacji fizycznej i intelektualnej ludzi w podeszłym wieku przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi.

Etap 1. Badania nad formą motywowania do ćwiczeń seniorów. Analizowane będą rozwiązania typu kinect, trenażery, batok itp. Na podstawie badań jakościowych i wywiadów będą określone najlepsze rozwiązania oraz sposoby motywowania do ćwiczeń. Grupa osób objęta badaniami minimum 20 osób, zastosowana metodologia studium przypadku.

Czas trwania 4 miesięcy, budżet 30 000 zł.

Etap 2. Badania w czasie. Przygotowanie zestawu sprawdzającego sprawność umysłu oraz fizyczną. Przeprowadzenie monitoringu motywacji, wykonywania ćwiczeń, sprawności. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowanie najlepszych praktyk.

Czas trwania 6 miesięcy, budżet 50 000 zł.

Wesprzyj badania

Postęp
1%

100 złotych lub więcej

Podziękowanie, dostęp do opracowanych materiałów w pierwszej kolejności.

 

2 000 złotych lub więcej

Podziękowanie imienne, dostęp w pierwej kolejności do opracowanych materiałów w tym raportu rozszerzonego. Możliwość zgłoszenia osoby do badań (na razie miejscem badań jest Częstochowa, Akademickie Centrum Innowacji Medycznych AP).

 

10 000 złotych lub więcej Sponsor

Podziękowanie imienne, dostęp w pierwej kolejności do opracowanych materiałów w tym raportu rozszerzonego. Umieszczenie informacji na stronie oraz w materiałach.