Wsparcie komunikacja pacjent personel medyczny, jako istotny element wsparcia w procesie leczenia i rekonwalescencji

Problem badawczy

Okres choroby (diagnostyki i leczenia) jest dla pacjenta sytuacja stresogenną. Stres nie tylko na oddziałuje na organizm w sposób destrukcyjny, ale również może zaburzać zachowania społeczne (zamykanie się, stany lękowe, agresja, rozpacz). Z przeprowadzonych wstępnego rozpoznania czynnikiem istotnym dla zmniejszenia stresu wydaje być się proces komunikacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentem. Obecnie została dużo już w tej mierze poczynione między innymi „karta pacjenta”, szkolenia dotyczące  określania i komunikowania stopnia bólu, wprowadzane w placówkach zdrowia standardy  ISO itp. Sądzimy, jednak iż możliwe jest wsparcie pacjenta i personalu opiekującego się poprzez usprawnienie i ukulturalnienie sposobu komunikacji. Wskazówki dotyczące kultury są coraz to bardziej widoczne w przestrzeni publicznej. Przykładem są emitowane w pociągach komunikaty dotyczące zachowania w wagonie, podobnie w komunikacji miejskich, hotelach.

Obszar badań jest na pograniczu nauk o zdrowiu oraz społecznych.

Celem badań jest opracowanie narzędzi wspierających proces KULTURALNEGO komunikowania się w postaci:

  • infografiki-plakatu umieszczonego w szpitalach, przychodniach,
  • broszury informacyjnej „Sawuar wiwr w szpitalu”
  • filmu pouczającego mogącego być włączonego w proces dokształcania pacjentów i personelu.

Chcemy, aby treść przekazana w materiałach miała merytoryczne i naukowe podstawy.

Projekt badawczy jest podzielony  na następujące etapy:

Etap 1. Opracowanie i przeprowadzenie wywiadów i ankiet oraz analiza zgromadzonych danych. Grupami docelowymi są: pacjenci, bliscy-odwiedzający pacjentów, personel medyczny szczególnie pielęgniarki, ponieważ one najczęściej kontaktują się z pacjentami. Zakłada się, objecie badaniami grupy 500 osób. Wyniku przeprowadzonych badań przygotowany zostanie raport odnośnie do problemów komunikacyjnych.

Czas realizacji 3 miesiące. Koszt 8 000 złotych.

Etap 2. Na podstawie zgromadzonych informacji z etapu pierwszego oraz badań literatury, z udziałem psychologa, bioetyka, socjologa oraz medyka zostaną opracowane rozwiązania usprawniające komunikacje. Opracowane rozwiązania merytoryczne dzięki zaangażowaniu grafików, artystów przybiorą formę infografik oraz broszur. Następnie rozwiązania te będą testowane wybranych placówkach zdrowia. Na podstawie otrzymanych wyników zostanie przygotowana wersja ostateczna w wersji elektronicznej z możliwością ściągnięcia i wydrukowania bez dodatkowych kosztów. Dostęp otwarty, w celu jak największego promocji przedsięwzięcia, społecznie potrzebnego.

Czas realizacji 3 miesiące. Koszt 16 000 złotych.

Etap 3. Etap podsumowanie i upowszechnienia wyników badań. Zmierzenie sposobu oddziaływania oraz opracowanie kierunków rozwoju projektu. Przygotowanie wystąpienia na konferencjach naukowych dla personelu medycznego. Przygotowanie publikacji.

Czas realizacji 5 miesięcy. Koszt 22 000 złotych.

Łączny koszt projektu wynosi 46 000 złotych. W przypadku kiedy zebrana kwota będzie większa od zakładanej, wówczas  środki zostaną przeznaczone na zwiększenie skali oddziaływania  ( przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej).

Postęp
Projektant Stron WWW 7%

Wesprzyj badania

10 złotych

Podziękowanie + dostęp jako pierwszy do infografiki w wersji elektronicznej.

 

100 złotych

Podziękowanie + dostęp jako pierwszy do infografiki w wersji elektronicznej oraz raportu.

 

1000 złotych Sponsor Brązowy

Indywidualne podziękowanie oraz umieszczenie loga na stronie www, oraz w raporcie przeprowadzonych badań. Dostęp do infografik, broszur jako pierwszy.

10 000 złotych Sponsor Srebrny

Indywidualne podziękowanie oraz umieszczenie loga w infografice i broszurach, na stronie www oraz w raporcie przeprowadzonych badań. Dostęp do infografik, broszur jako pierwszy.

 

30 000 złotych Sponsor Złoty

Indywidualne podziękowanie oraz umieszczenie na honorowym miejscu loga w infografice i broszurach, na stronie www oraz w raporcie przeprowadzonych badań. Dostęp do infografik, broszur jako pierwszy. Udział w konferencji, jako gość honorowany, na której będzie podsumowanie akcji.