Suplementacja Organizmu ludzkiego w niezbędne mikroelementy.

Opis istotnego problemu

 

Społeczeństwo Polskie co raz więcej przyjmuje suplementów diety. 9/10 Polaków w roku 2018 przyjmowało suplementy. W 2015 r. Polacy zakupili 190 mln opakowań suplementów; statystyczny obywatel kupuje ich rocznie sześć, wydając na nie ok. 100 zł. (Źródło: Raport Najwyższej Izby Kontroli 2017).

Nie wątpliwe jest, iż suplementacja dostarcza organizmowi witamin i mikroelementów, które oddziałową na organizm. Szczególnie jest to ważne przy spożywaniu potraw wysoko przetworzonych i bardzo aktywnym/stresowym trybie życia. Nie odpowiednia dieta powoduje, że organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości mikroelementów lub – co gorsza – otrzymuje więcej substancji, niż potrzebuje. Wówczas występują skutki uboczne, a nawet zatrucie pokarmowe.

 

Celem badań jest diagnoza polskiego społeczeństwa w kontekście suplementacji diety, stanu wiedzy oraz czynnikami wpływającymi na przyjmowanie suplementów.

 

Etapy badań naukowych

Etap 1. Zaprojektowanie ankiety naukowej i wywiadu, przeprowadzonych wywiadów i ankiet, dotyczącego czerpania wiedzy dotyczącej suplementów i podejmowaniu decyzji przyjmowania. Grupa badawcza obejmie co najmniej 2000 tysiące respondentów. Na podstawie zebranych danych opracowanie raportu dotyczącego suplementów w polskim społeczeństwie.

Czas trwania etapu do 4 miesięcy. Koszt 9 500 złotych.

 

Etap 2. Na wybranej grupie osób co najmniej 10 osób przeprowadzone zostaną badania diety, wody pitnej pod kątem mikroelementów i metali ciężkich oraz badanie organizmu pod kątem mikroelementów. Zastosuje się metodologię badań jakościowych – studium przypadku.

Czas trwania etapu do 3 miesiąca. Koszt 18 000 złotych.

 

Etap 3. Na podstawie przeprowadzonych badań w etapach pierwszym i drugim oraz stanu wiedzy zostanie opracowana:
– publikacja naukowa zawierająca wskazówki dotyczące suplementacji,
infografika ilustrująca obecną sytuację oraz dobre praktyki w przyjmowaniu suplementów,
– przeprowadzona otwartej konferencja on line.

Czas trwania etapu 2 miesiące. Koszt 27 400 zł.

 

Badania są podzielona na etapy. W przypadku zgromadzenia większej ilości środków badania będą rozszerzone o kolejne osoby uczestniczące w pierwszym i drugim etapie. Łączny koszt badań kształtuje się na poziomie 54 900 złotych. Uruchomienie badań po uzyskaniu finansowania przynajmniej na etapie.

 

 

Stan zgromadzonych środków:
1%

Oddaj swój głos poprzez wsparcie

10 zł lub wielokrotność

Podziękowanie oraz dostęp w pierwszej kolejności do raportu podstawowego dotyczącego suplementacji z etapu pierwszego w wersji elektronicznej.

 

100 zł lub wielokrotność

Podziękowanie oraz dostęp w pierwszej kolejności do raportu rozszerzonego dotyczącego suplementacji z etapu pierwszego w wersji elektronicznej.

 

1000 złotych

Podziękowanie oraz dostęp w pierwszej kolejności do raportu rozszerzonego, publikacji naukowej dotyczącej wskazówek zażywania suplementów. Możliwość udziału w konferencji elektronicznej, jako prelegent.

 

4000 złotych

Podziękowanie oraz dostęp w pierwszej kolejności do raportu rozszerzonego, publikacji naukowej dotyczącej wskazówek zażywania suplementów. Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza diety osoby, badania wody, którą spożywa pod kątem mikroelementów – weźmie udział w badaniach w etapie II.

 

10 000 złotych – sponsor

Otrzyma imienne podziękowania od Uczelni, Informacja o nim wraz z logiem zostanie umieszczona w materiałach opracowywanych oraz uzyska pełny dostęp do raportów i publikacji naukowej w pierwszej kolejności.

 

50 000 złotych – Sponsor VIP

Otrzyma pakiet sponsorski oraz będzie miał możliwość dołożenia swoich materiałów informacyjnych przekazywanym ludziom.