OFERTA

Oferta dla naukowców

Jeśli masz pomysł na badania i szukasz możliwości – to zapraszamy do kontaktu z nami. Oferujemy narzędzie do zbierania funduszy – crowdfundingu, rozliczania projektu oraz wspieramy projekt organizacyjnie. Oferta jest skierowana do naukowców mieszkających w kraju lub za granicą.

 

Oferta prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu:

Realizujemy prace B+R dla przemysłu mających na celu zwiększenie zysku i pozycji przedsiębiorstwa poprzez:
– udoskonalenie, opracowanie nowych produktów lub usług (innowacji),
– usprawnienie procesu produkcyjnego czy świadczenia usług,
– wykonywanie prac B+R w kierunku tworzenia wyrażalnej i opłacalnej innowacji,
– wspieramy proces sprzedażowy poprzez budowanie marki opartej o dowód naukowy oraz sieć kontaktów w kraju i za granicą.

Łączymy wiedzę ekonomiczną, społeczną, naukową. Specjalizujemy się w tematach interdyscyplinarnych związanych z medycyną, diagnostyką, opieką, terapiami, ochroną środowiska, biotechnologia chemią.

Uwaga podmioty gospodarcze współpracujące z nami mogą korzystać z ulgi proinnowacyjnej (czyli zwiększonego odliczania kosztów na badania), jak i również odliczania w postaci darowizn na wybrane cele.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Oferta współpracy B+R dla instytucji otoczenia biznesu oraz NGO

Jesteśmy otwarci i elastyczni na współpracę w celu wypracowania wiedzy społecznie i gospodarczo potrzebne. Jeśli macie Państwo jakiś temat prosimy o kontakt.