Misja

Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze z niej korzystać …
Cyceron
 

Rys historyczny
Akademia Polonijna w roku 1992 i została wpisana pod liczbą porządkową 8 do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od tamtego czasu kształci i nadaje tytuły naukowe. Rozwija współpracę krajową i międzynarodową szczególnie ze środowiskiem Polonijnym. Łączy humanizm, ekonomię, nauki o zdrowiu na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwie. W roku 2018 w setną rocznicę odzyskania przez Polską niepodległości  AP rozpoczęła proces restrukturyzacji prowadzonych badań w kierunku realizacji misji:

„Badania Naukowe Potrzebne Polskiemu Społeczeństwu, Gospodarce i  Administracji”

Działania te stanowią żywy pomnik dla Niepodległej. Dziś Ojczyzna wymaga pracy,
zaangażowania intelektualnego, zdobywania wiedzy, by budować silną Polskę i mądre Polskie społeczeństwo.

Podejście takie pozwala na efektywne korzystanie kapitału intelektualnego uczelni oraz praktycznemu kształceniu studentów. Tematy prac pochodzą ze społeczeństwa oraz bezpośrednio z gospodarki. Prace są realizowane we współpracy z podmiotami takimi jak: szpitale, zakłady opieki, organizacjami pożytku publicznego, administracją oraz podmiotami gospodarczymi. W prace badawczo-rozwojowe pod nadzorem doświadczonych naukowców wprowadzani są studenci/studentki, którzy nie tylko zapoznają się z metodologią, ale również są osobami niosącymi wiedzę w społeczeństwo. Rozwinięta współpraca naukowa w kraju i zagranica oraz wdrożone standardy pracy naukowej dają gwarancję wysokiej jakości prac naukowych. Wyniki prac są udostępniane poprzez konferencje, publikacje naukowe oraz artykuły popularnonaukowe, infografiki, filmy w myśl nauka 4.0.

Rolą Akademii Polonijnej jest:
• prowadzenie badań naukowych w wysokim standardzie,
• kształcenie studentów w postawie badawczej i racjonalistycznej (zdroworozsądkowej,
krytycyzmu naukowego) poprzez studia, kursy, szkolenia,
• edukowanie społeczeństwa i podnoszenie wiedzy poprzez dzielenie się wiedzą w prasie branżowej, konferencji, informatorach,
• wsparcie firm i instytucji w ich rozwoju poprzez realizacje prac B+R potrzebnych w
rozwoju i podnoszenia innowacyjności.

Współpracując z partnerami z gospodarki, tworzymy z nimi innowacyjne produktu i usługi oraz wspieramy ich wprowadzenie na rynek.
Infrastruktura: Na uczelni działa Interdyscyplinarny Wydział oraz Centra wraz z
laboratoriami, w których podejmowana jest tematyka badawcza.

Dzięki takiemu podejściu wypracowujemy praktyczną i aktualnie potrzebą wiedzę,
kształcimy studentów w sposób praktyczny, edukujemy społeczeństwo oraz wspieramy POLSKĄ GOSPODARKĘ.

Ks. prof. dr hab. dr h. c. Andrzej Kryński

Rektor Akademii