KONTAKT

Badania są realizowane na Wydziale Interdyscyplinarnym Akademii Polonijnej w Częstochowie
a koordynowane przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii tejże uczelni..

 

 

Akademia Polonijna w Częstochowie
ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa,
NIP 5731034105 REGON 150046075
BANK MILLENNIUM SA: 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

 

Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii dr inż. Jacek Doskocz

email: citt@ap.edu.pl zlecenie i współpraca

Telefon +48 34 36 84 200

 

Uczelnia wpisana pod liczbą porządkową 8 do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust.3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.– Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 i 742).