Inwestowanie w kapitał intelektualny

Problem naukowy

W mediach dużo jest na temat innowacji, o wdrożeniu rezultatów badań naukowych, o wsparcie przedsiębiorstw ze środków europejskich. Pod płaszczem tego wszystkiego znajdują się realia rynkowe. Jedną z sił rządzących jest budowanie przewagi konkurencyjne na bazie know how, wiedzy, własności intelektualnej. Praktyka ta jest powszechnie używana w Stanach Zjednoczonych przez duże koncerny zapewniające sobie monopole przez patenty, ochronę przemysłową, ale również przez małe podmioty. Takim przykładem może być fakt pięciokrotnego zwiększenia cen akcji firmy od maszynek do golenia, której przyznano pierwszy jej patent. Polityka Stanów Zjednoczonych wspiera, aby kluczowe technologie były rozwijane w kraj. Przykładem może być producent procesorów, który istotne know how trzyma w kraju, z którego się wywodzi.

Czy POLSCY przedsiębiorcy korzystają z możliwości, jakie daje odpowiednie zarządzanie własnością intelektualna? Czy mamy firmy, które budują swoją przewagę na innowacyjnych rozwiązaniach? A może jesteśmy montownią europy, czy zapleczem personalnym? Na te i inne pytania bez blichtru poszukamy odpowiedzi w tym projekcie badawczym.

Celem badań jest diagnoza przedsiębiorstw polskich pod kątem innowacyjności, własności intelektualnej, budowania przewagi konkurencyjności.

 

Etap badań naukowych

Etap 1. Badanie spółek na giełdzie pod kątem ochrony intelektualnej w tym patentów. Zakłada się przebadanie co najmniej 100 podmiotów. Opracowane wyniki będą przedstawione w postaci raportu i publikacji.

Czas trwania 3 miesiące, koszt 10 000 złotych

Etap 2. Przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z przedsiębiorstwami pod kątem innowacyjności (minimum 20 firm). W wywiadzie będą poruszone kwestie związane z innowacyjnością, wypracowywaniem i ochroną własności intelektualnej, sprzedażą. Etap zakończy się opracowaniem danych oraz praktycznych wytycznych dla administracji publicznej dotyczące kierunku wspierania krajowego biznesu. Wyniki zostaną zaprezentowane na konferencji.

Czas trwania 4 miesiące, 12 000 złotych

 

Badanie się rozpoczną po zebraniu 30% wymaganego budżetu. W przypadku braku będą zawężone. W przypadku dużego zainteresowania badania będą rozszerzone o dodatkową ilość przedsiębiorstw. W przypadku kiedy nie zgromadź się wystarczającą ilość pieniędzy, pieniądze otrzymane zostaną przeniesione na fundusz badań społecznie potrzebnych.

Wesprzyj projekt

Projektant Stron WWW 2%

10 złotych lub więcej

Podziękowania droga elektroniczną

 

100 złotych lub więcej

Podziękowania droga elektroniczną oraz dostęp w pierwszej kolejności do raportu z przeprowadzonego badania etapu pierwszego.

 

1000 złotych Sponsor Brązowy

Imienne podziękowania droga elektroniczną oraz dostęp w pierwszej kolejności do raportu z przeprowadzonego badania etapu pierwszego i drugiego. Informacja włącznie z logiem na stronie odnośnie do sponsora.

 

5000 złotych Sponsor Srebrny

Imienne podziękowania oraz dostęp w pierwszej kolejności do raportu z przeprowadzonego badania etapu pierwszego i drugiego. Informacja na stronie internetowej oraz w raporcie (włącznie z logiem)

 

20 000 złotych Sponsor Złoty

Imienne podziękowania oraz dostęp w pierwszej kolejności do raportu z przeprowadzonego badania etapu pierwszego i drugiego. Informacja na stronie internetowej oraz w raporcie (włącznie z logiem), możliwość dorzucenie informacji do materiałów drukowanych i inne.