ECO do kwadratu – Badamy gdzie najefektywniej można zaoszczędzić energię cieplną

Problem badawczy

Wstępne zdjęcia kamerą termograficzną okazują, iż najwięcej ciepła ucieka przy ościeżnicach. Kierując się regułą Pareto, (20% działań przynosi 80% efektów,  a 80% działań jest mniej produktywne i przynosi tylko 20% efektu) podejmiemy się analizy możliwości zastosowania reguły w termomodernizacji. Badania takie dziś są o tyle potrzebne, iż obecnie cena energii cieplnej oraz elektrycznej idą w górę, oraz jest bardzo duży nacisk na obniżenie emisji gazów cieplarnianych i walki ze smogiem.

Celem badań jest diagnoza problemu i możliwości efektywnego zmniejszenia ciepła traconego w mieszkaniach w bloku, kamienicy, domkach jednorodzinnych.

Etapy badań naukowych

Etap 1. Wykonanie zdjęć kamerą termowizyjną obiektów bloków, kamienic, domków jednorodzinnych a na podstawie tych badań określenie miejsc i ilości uciekającego ciepła. Badania opierają się o elementy audytu energetycznego. W powstałym raporcie zostanie oszacowana ilość traconej energii cieplnej w kontekście miejsca (np. przy ościeżnicy), budynku, miasta oraz Polski. Z przeprowadzonych badań zostanie przygotowany infografika, raport poglądowy oraz szczegółowy.

Czas trwania 3 miesiące. Koszt 18 000 złotych.

Etap 2. W tym etapie zostaną przeprowadzone pogłębione studia przypadku miejsc utraty ciepła wraz z uszczegółowieniem ilości traconej energii cieplnej. Poszukiwane będą rozwiązania blokowania ucieczki ciepła oraz symulacja matematyczno-komputerowa dotycząca oszczędności energii w przeliczeniu na pieniądze. Z przeprowadzonych badań powstanie opracowanie, które ma ukazywać potrzebę innowacyjności oraz możliwe drogi znalezienia rozwiązań. Na zakończenie zostanie przeprowadzone seminarium dotyczące ekonomicznych i ekologicznych działań związanych z ochroną ucieczki ciepła.

Czas trwania 4 miesiące. Koszt 30 000 złotych.

 

W przypadku zebrania większej ilości środków badania będą prowadzone intensywnie (przy zwiększonym budżecie jesteśmy w stanie przyśpieszyć badania o 40%) oraz rozszerzyć badania o obiekty publiczne szkoły, szpitale, przedszkola. Uczelnia dysponuje kamerą termowizyjną.

Głosuj na projekt

Postęp 21%

10 złotych lub więcej

Podziękowanie za wsparcie badań wraz z infografiką dotyczącą problemu społecznego.

500 złotych lub więcej

Podziękowanie za wsparcie badań wraz z infografiką i raportem podstawowym.

5 000 złotych – Sponsor

Otrzyma imienne podziękowania od Uczelni, Informacja o nim wraz z logiem zostanie umieszczona w materiałach opracowywanych oraz uzyska pełny dostęp do raportu z etapu pierwszego.

20 000 złotych – Sposnor VIP

Otrzyma pakiet sponsorski i raport z etapu drugiego oraz będzie miał możliwość dołożenia swoich materiałów informacyjnych do raportu.