Badania Naukowe w Akademii Polonijnej

Jesteśmy jedną z pierwszych a może nawet pierwszą uczelnią w Polsce, która tak szeroko angażuje społeczność do badań naukowych. To społeczność swoimi głosami i  wsparciem ma udział w podejmowaniu decyzji o uruchomieniu badań.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane w Akademii Polonijnej możemy podzielić ze względu na podejście i źródło finansowania na:

– prace naukowe finansowane przez społeczeństwo tak zwanym crowdfunding (finansowaniu społecznościowym). Wyniki prace naukowych finansowanych przez społeczność są udostępniane pro publico bono i non profit. Prace służą przede wszystkim na diagnozowaniu istotnego problemu, znajdowania rozwiązań oraz edukowania społeczeństwa.

– prace pilotowe finansowane ze środków własnych Uczelni (funduszy statutowego Uczelni) mających na celu przygotowania projektów badawczo-wdrożeniowych, uszczegółowienia problemów ważnych dla społeczeństwa, przygotowania innowacji i transferu wiedzy i technologii.

– prace badawcze we współpracy z podmiotami biznesowymi, w których to zagadnienia dotyczą bezpośrednio przedsiębiorstw (współfinansowanie przez przedsiębiorstwa).

– projekty finansowe ze środków Unijnych oraz krajowych między innymi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCIBR), Narodowego Centrum Nauki (NCN), ze środków regionalnych

Finansowanie oraz prowadzenie projektów jest w sposób przejrzysty, a nad realizacją czuwa komisja.

 

Zapraszamy do wsparcia badań