Aktywizacja osób w depresji

Na depresję choruje co 26 obywatel polski łącznie 1,5 milionów Polaków. Tylko co trzeci podejmuje leczenie. Pewnie ty też, znasz kogoś, kto zmaga się z problemem depresji. W stanie depresyjnym każdy dzień zmagającego się to walka jego, jego najbliższych o normalność. Jak wykazały badania naukowe, depresja jest połączona z aktywnością fizyczną w dzień, jakością snu oraz zachowaniem pory dnia. Często bywa tak, iż po stanach nadaktywności (gdzie przecenia się swoje siły) nachodzi stan niemocy. Brak odpowiedniego wykrycia stanu powoduje, iż osoby mogą trafić do szpitali w ciężkich stanach oraz przyjmują większą dawkę leku. Odpowiednie wykrycie pozwala rodzinie na udzielanie dostosowanej pomocy, jak i również dostosowania leków do bieżącego stanu. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż wyciągać ze stanu narodził się pomysł projektu. Zainspirowany został również aplikacją na telefon wspierających ludzi walczących z nałogiem-alkoholizmem, gdzie po serii pytań przedstawia się inspirujące informacje oraz „komplement” tyle czasu już nie piłeś. My chcemy zrobić więcej niż aplikacja.

Celem projektu jest stworzenia narzędzia informującego o stanie depresji, w którym się znajduje.

Będzie to przydatne dla samego zainteresowanego (samo diagnoza) oraz rodziny. Narzędzie to będzie analizowało funkcje życiowe (np. tętno, ciśnienie, temperaturę), poruszanie się oraz informacje środowiskowe (poziom hałasu). Prawdopodobnie będzie to urządzenie na rękę w postaci zegarka lub przymocowane do innej części ciała. Analizując dane, będzie wysyłało komunikat o stanie człowieka. Narzędzie to będzie się też uczyło w pierwszym okresie na podstawie zestawienia informacji zebranych oraz ankiety osoby z depresją, oraz bliskich.

Etapy badań naukowych

Etap 1. Badania pilotowe. W związku z tym iż nie chcemy budować okładu elektronicznego, a skorzystać z gotowych rozwiązań dostępnych na rynku przygotowując odpowiednie programowanie do analizy danych. Takie podejście przyśpiesza znacznie czas rozwoju produktu i obniża znacząco koszty oraz sprawia, że przy wdrożeniu jest bardziej dostępne dla użytkowników końcowych. Pierwszym etapem jest określenie parametrów monitoringu, a na podstawie tego wybranie urządzenia dostępnego na rynku z grupy opasek monitorujących, smartwatch i innych sensorów. Zakłada się wybranie trzech rodzai urządzeń do testów. Opracowanie ankiet i sposoby przeprowadzenia zbieranie danych niezależnych odnośnie do stanu osoby (najprawdopodobniej będzie to aplikacja a komórkę). Kolejnym etapem zbieranie danych zarówno poprzez urządzenia monitorujące parametry, jak i zewnętrznie ankiety. Zakłada się udział 30 osób z depresją. Końcowym etapem jest opracowanie wyników oraz znalezienie zależności. Próba zastosowania sztucznej inteligencji do analizowania wyników. Po tym etapie zostanie przygotowany raport i szczegółowy plan etapu drugiego. Można śmiało stwierdzić, że etap ten to jest budowanie prototypów.

Czas trwania 6 miesięcy, koszt 450 tysięcy złotych

Etap 2. Badania właściwe. Mając wiedzę z etapu pierwszego, przeprowadzone będą badania dotyczące opracowania demonstratora (czyli docelowego urządzenia-oprogramowania). Przeprowadzenie badań na grupie co najmniej 500 osób będących w depresji. Zebrane dane będą wystarczające do tego, by bezproblemów przeprowadzić analizę za pomocą sztucznej inteligencji i opracować algorytm diagnozująco-informujący o stanie depresji osób. Spodziewa się, iż zgromadzi się około miliona rekordów danych. Po tym etapie powstanie demonstrator rozwiązania.

Czas trwania 12 miesięcy, koszt 1 500 000 zł

UWAGA TRADYCYJNA ŚCIEŻKA BADAŃ – OPCJA NIE WYBRANA

Etap 3. Wdrożenie rozwiązania. Przygotowanie końcowego rozwiązania. Który składałby się z urządzenia (rekomendowanego) oprogramowania, serwera ze sztuczną inteligencją analizujących dane. Uzyskanie odpowiednich atestów, przygotowanie do sprzedaży. W badaniach naukowych w kierunku wdrożeń istnieje taki schemat, iż 1 złotówkę wydaje się na pomysł, 10 zł na prototypy (roboczo), 100 zł na demonstratora działający zaś 1000 złotych na wdrożenie-wprowadzenie na rynek. Ponieważ na dalszych etapach potrzeba rozwiązania bardziej dopracowanego, które uzyska odpowiednie certyfikaty i zostanie wprowadzony na rynek. Dlatego koszty są znaczące.
Czas trwania 12 miesięcy, koszt 3 500 000 złotych (potrzeba uzyskanie inwestora)

UWAGA INNOWACYJNA ŚCIEŻKA – WYBRANA

ETAP 3. Wdrożenie rezultatów poprzez założenie fundacji, która będzie rozwijała Otwarty Projekt, to jest dostęp do wyników, platformy, oprogramowania, danych archiwalnych. Wszystko to, bo chcemy, aby jak największej ilości osób skorzystała z wyników prowadzonych badań.

Koszt 10 000 złotych. Okres 3 miesięcy.

Co w przypadku niezebrania wystarczającej ilości finansowania. W przypadku zebrania 30% finansowania na pierwszy etap badania, badania te będą uruchomione w mniejszej skali i będzie ciągle prowadzona zbiórka. W przypadku, kiedy nie osiągnie się 30%, zgromadzone środki przeznaczone zgromadzone pieniądze zasila fundusz granatowy projektów społecznie potrzebnych.

Wesprzyj badania

Zebrano 1%

10 złotych lub więcej
Przekazanie podziękowania oraz informowanie o stanie projektu droga email

 

100 złotych lub więcej

Przekazanie podziękowania oraz informowanie o stanie projektu droga e-mail, oraz dostęp do w pierwszej kolejności do raportów skróconych.

 

1000 złotych lub więcej

Przekazanie imiennych podziękować, informowanie o stanie projektu oraz dostęp do w pierwszej kolejności do raportów skróconych.

 

4000 złotych lub więcej

Przekazanie imiennych podziękować, informowanie o stanie projektu oraz dostęp do w pierwszej kolejności do raportów skróconych.
Polecenie osoby do badań-analizy stanów depresyjnych.

 

10 000 zł lub więcej

Podziękowanie imienne, logo w materiałach i na stronie.